Literatura de specialitate îi atribuie arhitectei doar aripa vestică a acestui liceu. Decorațiile epurate ne duc cu gândul la un Neoromânesc târziu, deși, dacă nu ar fi folosit ancadramente tip funie pentru ferestrele de la etajul al doilea din turnul de racord de colț sau ocnițele din cartușele ferestrelor de la etajul întâi, am fi concluzionat că este mai degrabă o arhitectură eclectică. Aceste detalii și masivitatea, datorată în parte și programului arhitectural (învățământ), constituie totuși semnătura stilistică Neoromânească. Arhitecta are puterea de caracter de a continua construcția existentă în așa fel încât să nu putem suspecta că a fost constuită în etape diferite. Ritmicitatea fațadei, realizată prin gruparea a câte trei ferestre, speculează lungimea aripii din lungul Căii Șerban Vodă, împrumutând acesteia eleganță și o omogenitate a frontului construit.